Firma Açmanın Getirdiği Vergi Avantajları Nelerdir?

Firma açmak, birçok avantaj sağladığı gibi vergi açısından da çeşitli avantajlar sunar. İşletmeniz için kazançların artırılması için vergi avantajlarından yararlanmak oldukça önemlidir. Bu makalede, firmaların vergi avantajları hakkında bilgi edineceksiniz.

Limited şirket kurmak, kurumlar vergisi konusunda birçok avantaj sağlar. Kurumlar vergisi, gelir vergisine göre daha düşük bir oranda uygulanır. Buna ek olarak, vergi beyannamesini doldururken işletme giderleri için indirimler yapılabilir. Limited şirketler ayrıca, belli bir limitin altındaki kazançlar için de vergi muafiyeti sağlayabilmektedir.

İşletme giderleri, faaliyet gösteren tüm firmaların sahip olduğu bir maliyet kalemidir. İşletme giderleri için vergi avantajlarından yararlanmak, işletmenin mali durumunu iyileştirebilir.

İşletmeler, kira veya personel giderleri için vergisel avantajlar elde edebilirler. İşletme sahipleri, kira ve personel giderlerini işletme hesaplarına yansıtarak daha düşük vergi ödeyebilirler. Ayrıca işletme giderleri için fatura düzenlenirken, işletme sahibi fatura tutarının belli bir yüzdesini işletmesinin üzerinden vergi indirimi olarak düşürebilir.

İşverenler, çalışanların ücretlerini vergi dışı tutabilirler. Bu şekilde işverenler, çalışanlara daha yüksek bir ücret ödeyebilirken, vergi yükünü azaltabilirler. Bunun yanı sıra işverenler, işletmeye ait elektronik cihaz ve araç gereçlerini (laptop, telefon vb.) de personel kullanımı için sağlayabilirler ve bu harcamaları işletme giderleri olarak belirleyebilirler.

İşletmeler, faaliyetleri için yapmış oldukları harcamaların tamamını veya bir kısmını vergi beyannamelerinde indirilebilir gider olarak kabul edebilirler. Giderlerin indirilebilirliği konusunda birçok farklı detay vardır, ancak genel olarak işletmenin faaliyetlerine yönelik yapılan tüm harcamalar, indirilebilir bir gider olarak kabul edilebilir.

Vergi düzenlemeleri sadece işletmelerin vergi yükünü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin vergi avantajlarından yararlanmasını da sağlar.

Bazı bölgeler, işletmelerin kurulması için teşvikler sunarlar. Bu teşvikler genellikle yatırım ve işgücü konusunda destek sağlamak amacıyla verilir. Bölgesel teşvikler, işletme sahiplerine vergi kolaylıkları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletmenin kurulması için gerekli olan altyapıyı da sağlar.

Ar-Ge faaliyetleri, işletmelerin vergi yükünü azaltmalarını sağlayan bir başka yöntemdir. Ar-Ge indirimi, işletmenin yaptığı Ar-Ge harcamalarının bir kısmının vergi indirimi olarak kabul edilmesini sağlar. Bu indirim, tüm Ar-Ge faaliyetleri için geçerli değildir, ancak faaliyetlerin belirli şartları sağlaması gereklidir.

İşletme faaliyetleri, işletmenin vergi yükünü azaltmak için kullanabileceği birçok farklı yöntem sunar. İşletme faaliyetlerinde vergi avantajlarından yararlanabilmek için işletme sahiplerinin vergi düzenlemelerine hakim olmaları gereklidir.

İşletmeler, vergi düzenlemelerine uygun faaliyetlerde bulunarak vergi indirimlerinden yararlanabilirler. Örneğin, işletme sahibi bir eğitim kuruluşu işletiyorsa, öğrencilere verilen eğitim hizmetleri işletme sahibi tarafından vergiden düşülebilir.

Vergi danışmanları, işletmelerin vergi yükünü azaltmalarına yardımcı olur. Vergi danışmanları, işletmelerin vergi beyannamelerinin hazırlanması ve gerekli olan belgelerin sağlanması konusunda yardımcı olurlar. Ayrıca vergi danışmanları, vergi avantajlarından yararlanmak için işletme sahiplerine tavsiye verirler.

Limited Şirket Kurmanın Vergi Avantajları

Limitli şirket kurarak vergi avantajlarından faydalanmak mümkündür. Bunun en büyük nedenlerinden biri, şirketin kurumlar vergisi mükellefi olmasıdır. Kurumlar vergisi oranı, Gelir Vergisi oranına göre genellikle daha düşük seviyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, bir şirket kurarak kurumlar vergisi beyannamesi vermek, müşterek vergilendirme seçeneğine göre daha az vergi ödemenizi sağlayabilir.

Bunun yanında, limitli şirketlerde vergi avantajlarından yararlanmak için ödemelerin yapıldığı yerler ve özellikle fatura kesimi oldukça önemlidir. Fatura kesilirken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır ve bu kurallara uyulması, vergi avantajlarından yararlanmanızı sağlayabilir.

Bir diğer vergi avantajı da limitli şirketin, bireysel işletmelerden ayrı bir varlık olarak kabul edilmesidir. Buna ek olarak, şirketin mali kayıtları titizlikle tutulduğu zaman, şirket sahipleri kişisel servetleriyle şirketin karışmasına engel olabilir ve bu da vergi açısından daha avantajlı bir durum yaratabilir.

 • Kurumlar vergisi oranlarının düşük olması
 • Müşterek vergilendirme seçeneğine göre daha az vergi ödeme
 • Ödemelerin yapıldığı yerler ve fatura kesimi konusunda dikkatli olma
 • Limitli şirketin bireysel işletmelerden ayrı bir varlık kabul edilmesi
 • Şirketin mali kayıtlarının titizlikle tutulması durumunda, şirket sahiplerinin kişisel servetleriyle karışması engellenebilir

İşletme Giderlerinde Vergi Avantajları

İşletme giderlerinde vergi avantajları, işletmenin gelirini artırmak ve maliyetlerini azaltmak için önemlidir. İşletmelerin, belirli giderleri vergiden düşürebilmesi, vergi yükünü azaltır. Bu sayede işletmeler, daha az vergi ödeyerek daha fazla kar elde edebilir. İşletmelerin yararlanabileceği bazı vergi avantajları şunlardır:

 • Kira giderleri: İşletmeler, kira ödemelerini vergiden düşebilirler. Bu, işletmenin maliyetlerini azaltır.
 • Personel giderleri: İşletmeler, çalışanlarına ödediği ücretleri, primleri vergiden düşebilirler. Bu da işletmenin maliyetlerini azaltır.
 • Amortisman giderleri: İşletmeler, bina, makine, araç gibi sermaye varlıklarının değer kaybını vergiden düşebilirler. Bu da işletmenin maliyetlerini azaltır.

Bunların yanı sıra, işletmeler, vergi avantajlarından yararlanmak için bazı şartları sağlamalıdır. Örneğin, kira giderlerini vergiden düşebilmek için, işletmenin kendi adına kayıtlı bir iş yerine sahip olması gereklidir. Personel giderlerini vergiden düşebilmek için, çalışanların sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi gereklidir.

Tüm bu avantajların doğru ve eksiksiz kullanılabilmesi için, işletmelerin iyi bir finansal yönetim uygulaması yapmaları gerekir. Finansal yönetim, işletmenin gelirlerini ve giderlerini takip etmek, bütçe yapmak, nakit akışını kontrol etmek, vergi beyannamelerini hazırlamak gibi konuları içerir.

Ayrıca, işletmelerin vergi hukuku ve vergi düzenlemeleri konusunda iyi bir bilgi sahibi olmaları da önemlidir. Vergi hukuku ve düzenlemeleri, sık sık değişebildiği için, işletmelerin güncel kalması ve uygun vergi stratejileri uygulaması gereklidir.

İşletmenin vergi avantajlarından yararlanabilmesi için, vergi beyannamelerinin doğru ve zamanında hazırlanması da önemlidir. Vergi beyannamelerinin yanlış veya eksik hazırlanması, işletmeye cezai işlemler ve ek vergi yükü getirebilir.

Sonuç olarak, işletmelerin vergi avantajlarından yararlanabilmesi için, iyi bir finansal yönetim uygulaması yapmaları, vergi hukuku ve düzenlemeleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve vergi beyannamelerini doğru ve zamanında hazırlamaları gereklidir. Bu sayede işletmeler, daha az vergi ödeyerek daha fazla kar elde edebilirler.

Kira ve Personel Giderleri İçin Vergi Avantajları

Kira ve personel giderleri, işletme maliyetlerinin en büyük kalemlerinden biridir. Bu giderlere yapılan harcamalar işletme açısından önemli bir maliyet oluşturabilir. Ancak vergi kanunları, işletmelerin kira ve personel giderleri için bazı vergi avantajlarından yararlanmasına olanak tanır.

İşletmeler, kira giderlerinin bir kısmını vergiden düşebilirler. Özellikle endüstri bölgelerindeki işletmeler, bölgesel teşvikler kapsamında kira indirimi avantajlarından yararlanabilirler. Bunun yanı sıra, kira giderleri için ödenen stopajlar, işletme tarafından gider olarak vergi beyannamelerinde gösterilebilir.

Personel giderleri ise, işletmeler için hem maliyetli hem de karlı bir kalemdir. Vergi kanunlarına göre, işletmeler çalışanlarının ücretlerini vergi dışı tutabilirler. Ancak bu durumda, çalışanların sigortalı olması ve ücretlerinin düzenli olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, işletmeler, çalışanları için yaptıkları ek ödemeleri de vergi dışı tutabilirler.

Kira ve personel giderleri için vergi avantajlarından yararlanmak isteyen işletmelerin, vergi kanunlarına uygun olarak hareket etmeleri ve giderlerini doğru şekilde beyan etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle işletmelerin, vergi konularında uzman kişilerden veya danışmanlardan destek almaları faydalı olacaktır.

İşveren Olmanın Vergi Avantajları

İşverenler, çalışanlarının ücretlerini vergi dışı tutarak vergi avantajı sağlayabilirler. Bu avantajdan yararlanabilmek için birçok şartın sağlanması gereklidir. Bu şartlar arasında gelir vergisi kanunu hükümleri yer almaktadır. Ayrıca çalışanların ücretlerinin vergiye tabi olmaması için işverenlerin sigorta primlerini düzenli bir şekilde ödemiş olmaları gerekmektedir.

Çalışanların ücretlerinin vergi dışı tutulması, işverenlerin daha düşük maliyetlerle çalışanlarını işe almalarını sağlamaktadır. Vergi avantajı sayesinde işverenler, daha fazla işçi çalıştırabilirler ya da mevcut çalışanlarına daha yüksek ücretler ödeyebilirler.

İşverenler, ücretlerin vergi dışı tutulabilmesi için belirli bir sınırın altında ücret ödemeleri gerekmektedir. Bu sınır, her yıl belirli bir oranda artış gösterir. Ayrıca çalışanların sigorta primleri de işverenler tarafından düzenli olarak ödenmelidir.

Giderlerin İndirilebilirliği

İşletmeler, vergi beyannamelerinde giderlerini indirerek kazancın üzerindeki vergi yükünü azaltabilirler. Ancak, her giderin vergi indirimi yapılabilir olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Hangi giderler indirilebilir ve hangileri indirilemez, bu konuda dikkatli olunması gereken birkaç noktayı inceleyelim.

İlk olarak, indirilebilir giderlere bakacak olursak, işletme faaliyetleri için yapılan giderlerin tamamı vergi indirimi yapılabilir. Bunlar arasında personel maaşları, kira giderleri, temizlik ve ofis malzemeleri, yakıt masrafları, sigorta giderleri ve benzeri giderler yer alır.

Bunun yanı sıra, işletme faaliyetleri için yapılan araç ve makine alımlarında da vergi indirimi yapılabilir. Ancak, araç ve makine alımı için ödenen KDV, vergi indirimine dahil edilemez.

İndirilebilir giderlerin yanı sıra, bazı giderler de kısmen vergi indirimine tabi tutulur. Örneğin, iş gezileri için yapılan harcamaların yüzde 50’si indirimli olarak kabul edilir.

Bununla birlikte, bazı giderler indirime tabi tutulamaz. Bu giderler arasında, işletmenin cari hesabına kaydedilen yolsuzluk, rüşvet, cezalar ve vergi cezaları yer alır.

İster indirilebilir, ister indirilemez olsun, tüm giderlerin belgelendirilmesi ve kayıt altında tutulması gerekmektedir. Vergi beyannamesinde yer alan giderlerin belirlenmesi için de bu kayıtlar kullanılır.

Ayrıca, indirimli veya indirimsiz giderlerin beyan edilirken belirlenen sınırlar bulunmaktadır. Örneğin, personel maaşlarının yüzde 50’si indirimli olarak kabul edilirken, faaliyet giderlerinde sınır bulunmamaktadır.

İşletmeler, giderlerin doğru şekilde belirlenmesi ve kaydedilmesi konusunda dikkatli olmalıdır. Bu sayede, vergi beyannamelerinde indirimli olarak kabul edilebilen giderlerin tamamı beyan edilerek, vergi avantajından tam anlamıyla yararlanılabilir.

Vergi Düzenlemelerinde Avantajlar

Vergi düzenlemelerinde avantajlar mevcuttur. Özellikle işletmeler açısından yatırım ve teşvikler önemli bir avantajdır. Bu avantajlar, işletmelerin vergi ödemelerinde indirim sağlar ve işletmelerin faaliyetlerine yönelik mali yükümlülüklerini azaltır.

Yatırım teşvikleri, girişimcilik ve yenilik faaliyetlerini destekleme amaçlı yapılan teşviklerdir. Yatırım teşvikleri, işletmelerin yatırım yapmak ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla kullandıkları finansal desteklerdir. Yatırım teşvikleri ile işletmeler, vergi indirimleri, faizsiz kredi ve hibe gibi avantajlardan yararlanabilirler.

Bunun yanı sıra, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik teşvikler de bulunmaktadır. Bu teşvikler ile işletmeler, Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan bütçeler için vergi indirimi sağlayabilirler. Bu sayede işletmelerin Ar-Ge faaliyetleri artar ve yenilikçi ürünler geliştirmeleri teşvik edilir.

Vergi indirimi sağlayan teşviklerin yanı sıra, bölgesel teşvikler de işletmeler için avantajlıdır. Bazı bölgeler, işletmelerin kurulması için çeşitli teşvikler sunarlar. Bu teşvikler, işletmelerin vergi yükünü azaltır ve bölgelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlar.

Aynı zamanda, vergi danışmanlığı da işletmeler için önemli avantajlar sağlar. Vergi danışmanları, işletmelerin vergi beyannamelerini hazırlamak ve vergi düzenlemelerinden yararlanmak için gerekli olan bilgilendirmeyi yaparak, işletmelerin vergi yükünü azaltmalarına yardımcı olurlar. Vergi danışmanları, işletmelerin vergi beyannamelerini hazırlarken, işletmelere özel vergi indirimleri hakkında da bilgi verirler.

Özetle, vergi düzenlemelerinde işletmelere sağlanan avantajlar, işletmelerin vergi yükünü azaltmalarını ve faaliyetlerine yatırım yapmalarını mümkün kılar. Bu avantajlar arasında vergi indirimleri, yatırım teşvikleri, bölgesel teşvikler, Ar-Ge indirimi ve vergi danışmanlığı yer alır.

Bölgesel Teşvikler

Bazı bölgeler, özellikle kalkınmaya muhtaç olan yerler, işletme açmak isteyenlere teşvikler sunarlar. Bu teşviklerin amacı, bu bölgelerde işletmelerin kurulmasını teşvik etmektir. Bu şekilde, bölgedeki istihdam artar ve ekonomik faaliyetlerin canlanması sağlanır.

Teşvikler genellikle finansal veya vergi avantajlarından oluşur. Bazı bölgeler, işletme sahiplerine düşük faizli krediler veya yatırım desteği sağlayabilirler. Bunun yanı sıra, vergi avantajları da mevcuttur.

Teşvikler genellikle bölgedeki istihdamı artırmak ve daha fazla yatırım çekmek için uygulanır. Bu nedenle, teşvikler genellikle yeni işletmeler veya genişleme yapmak isteyen işletmeler için geçerlidir.

Türkiye’de birçok bölgede teşvikler mevcuttur. Özellikle güneydoğu Anadolu, doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri gibi kalkınmaya muhtaç olan bölgelerde teşvikler mevcuttur. Bu teşviklerden bazıları şunlardır:

 • Bölgesel Yatırım Teşvikleri
 • Kırsal Kalkınma Destekleri
 • Bölgeye Özgü Teşvikler
 • İstihdam Teşvikleri
 • Ar-Ge ve İnovasyon Teşvikleri

Her bölgenin teşvikleri farklılık gösterir. Bu nedenle, işletme sahipleri teşvikler hakkında detaylı bilgi almak için ilgili bölgenin kalkınma ajanslarına veya Ticaret Odalarına başvurabilirler.

Ar-Ge İndirimi

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetlerinde bulunan firmalar, yaptıkları bu harcamaları vergi indirimi olarak kullanabilirler. Bu sayede, Ar-Ge faaliyetleri için harcanan maliyetlerin bir kısmı geri alınabilir. Ancak, Ar-Ge faaliyetlerinin belirli kıstaslar dahilinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ar-Ge faaliyetleri, ilgili mevzuata uygun olarak yapılmalı ve özellikle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Tebliğlerde belirtilen şartları karşılamalıdır. Bunun yanı sıra, faaliyetlerin giderleri belgelendirilmeli ve vergi beyanname sürecinde doğru şekilde beyan edilmelidir.

Ar-Ge faaliyetleri için kullanılacak giderler arasında, personel maliyetleri, tedarikçi harcamaları, teknolojik ekipmanlar gibi kalemler bulunmaktadır. Yapılan harcamaların bir kısmı indirim olarak kullanılabilirken, bazı harcamalar indirim kapsamına dahil edilmemektedir.

Ar-Ge faaliyetleri için vergi indirimi kullanmak isteyen firmaların, KHK ve Tebliğlerde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar, yapılan faaliyetlerin niteliği ve ne kadarının indirim kapsamına alınacağı ile ilgilidir. Ayrıca, mali kayıtların doğru şekilde tutulması ve belgelenmesi de önemlidir.

 • Ar-Ge faaliyetleri için belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir:
  • Yapılan faaliyet yenilik içermelidir.
  • Faaliyet, ilgili yasal mevzuata uygun ve teknolojik olarak mümkün olmalıdır.
  • Faaliyet neticesinde elde edilen sonuçların kullanılabilirliği ve ticari başarıya etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Ar-Ge faaliyetleri, firma bünyesi içinde veya harici olarak yürütülebilir.

Ar-Ge indirimi konusunda detaylı bilgi almak ve yapılacak işlemler konusunda daha sağlıklı adımlar atmak için vergi danışmanlığı hizmeti alınması önerilir.

İşletme Faaliyetlerinde Vergi Avantajları

İşletmeler, vergi avantajlarından işletme faaliyetleri sırasında da yararlanabilirler. İşletme faaliyetleri sırasında sağlanabilecek vergi avantajları şunlardır:

 • İşletmenin düzenli olarak ürettiği ürün ve hizmetlerin satışı sırasında KDV (Katma Değer Vergisi) indirimi
 • Yerli ürün kullanımı teşviki
 • Azalan amortisman giderleri ile miktarının işletmenin faaliyet sonucundan düşürülmesi
 • İşletmenin yatırımları sırasında amortismana tabi olacak malzeme ve ekipmanların tamamının alınmasının sağladığı amortisman giderleri
 • Sermaye artırımı sırasında sağlanan KDV muafiyeti

Bu vergi avantajlarının sağlanması için işletmeler, vergi beyannameleri, vergi hesaplamaları ve işletme faaliyetlerine ait kayıtları titizlikle tutmaları gerekmektedir. Ayrıca, işletmenin yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, gelir ve giderlerin doğru bir şekilde kaydedilmesi de önemlidir.

İşletmeler, vergi avantajlarından yararlanmak için vergi danışmanlarına başvurabilirler. Vergi danışmanları, işletmelerin vergi düzenlemelerine uygun hareket etmelerini, vergi beyannameleri ve hesaplamaları konusunda yardımcı olabilirler. Ayrıca, şirketin vergi avantajlarından yararlanmak için uygun yolları belirlemelerine de yardımcı olabilirler.

Vergi Düzenlemelerine Uygun Faaliyetler

İşletmelerin vergi düzenlemelerine uygun faaliyetlerde bulunmaları halinde, vergi indirimlerinden yararlanabilmeleri mümkündür. Bu nedenle işletme sahipleri, vergi düzenlemelerine uygun çalışmalar yaparak vergi masraflarını azaltabilirler. İşte vergi düzenlemelerine uygun faaliyetler:

 • Yatırım yapmak: İşletmelerin, belirli bir bölgede yatırım yaparak işletmelerini büyütmeleri halinde, bazı vergi indirimlerinden yararlanabilmeleri mümkündür. Bu indirimler, işletme sahiplerine önemli bir maliyet avantajı sağlayabilir.
 • Personel eğitimine yatırım yapmak: Personeline eğitim fırsatları sunan işletmeler, vergi indirimlerinden yararlanabilmektedirler. Bu indirimler, işletmelerin eğitim masraflarını düşürmesini sağlar.
 • Çevre ve doğa dostu faaliyetler yapmak: İşletmelerin çevre ve doğa dostu faaliyetler yapmaları halinde, bazı vergi indirimlerinden yararlanabilmeleri mümkündür. Bu, hem işletmelerin çevre dostu faaliyetlerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar, hem de vergi masraflarını düşürür.
 • İşletme giderlerini takip etmek: İşletmeler, yaptıkları işletme giderlerini takip ederek, vergi indirimlerinden yararlanabilirler. Bu nedenle işletme sahipleri, işletme giderlerini takip etmek için düzenli bir muhasebe sistemi kurabilirler.

Vergi düzenlemelerine uygun faaliyetler, işletmelerin vergi masraflarını düşürmek için en etkili yollardan biridir. İşletme sahipleri, vergi düzenlemelerine uygun çalışmalar yaparak, işletmeleri için önemli bir maliyet avantajı sağlayabilirler.

Vergi Danışmanlığı

Vergi danışmanlığı, işletmelerin vergi konularında danışmanlık hizmeti alarak avantajlı vergi düzenlemelerinden yararlanmalarını sağlar. Vergi danışmanlığı hizmeti almak için öncelikle uzman bir vergi danışmanı bulmak gerekiyor. Vergi danışmanları, vergi düzenlemelerindeki değişiklikleri takip eder ve müşterilerini en iyi şekilde bilgilendirirler.

Vergi danışmanları, işletmelere vergi beyannamelerini hazırlama, vergi iadesi talep etme veya vergi indirimlerinde yararlanma konularında destek sağlarlar. Ayrıca işletmelerin mali raporlarını analiz ederek, potansiyel vergi avantajları hakkında tavsiyelerde bulunurlar.

Bir vergi danışmanı seçerken, işletmenin ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmek önemlidir. Vergi konularında uzman bir danışman, işletmenin maliyetlerini azaltarak, vergi avantajlarından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur.

İşletmeler, vergi danışmanlarıyla çalışarak, vergi konularında doğru ve zamanında bilgilendirilirler. Bu sayede vergiye dair riskler azalır ve işletme maliyetleri düşer. Vergi danışmanlığı, işletmelerin vergi yükünü hafifletir ve nakit akışlarını artırır.

Vergi danışmanlığı hizmeti alırken, vergi danışmanının tecrübesi, referansları ve ücretleri konusunda araştırma yapmak önemlidir. İşletmeler, uzman bir danışmanla çalışınca, uzman tavsiyeler alarak vergi avantajlarından en iyi şekilde yararlanabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir